Play Station Interview

Jul 1, 2019 | News, Interviews

PLAY STATION SLOTERDIJK
project publication
fc, 42 paginas 42 x 60 folded
graphic design: Polly’s Picture Show

July 1, 2019
interview/author: Mariska van den Berg

translation: Jane Szita, Lotte Haagsma

foto: Mariska Pot

 

‘Het werk gaat over deze stedelijke dynamiek. Het vouwt zich evolutionair van de tweede dimensie naar de derde uit één van de eerste gebouwen in het gebied, het APG gebouw. Vanuit deze directe relatie zoekt het op een strategische plek tussen de sporen naar ruimte in het gebied. De installatie nestelt zich daar en is een plek om te reflecteren over de stad en infrastructuur van de toekomst. Het heeft een signaalfunctie om deze dynamiek van de stad te omarmen en te benadrukken in plaats van zoals vaak gebeurt dit te willen verbergen.
Het werk bouwt een moment van rust in om dit bewust. tebeleven. Nu lijkt de plek desolaat, maar zodra het werk er staat zal da op slag veranderen.’

Frank Havermans is an experimental architectural designer. He is fascinated by the way cities develop in an ongoing alternation of construction and destruction. Havermans builds constructions that are defined in relation to their place and that ca nbe interpreted as proposals for change.

The work is about this urban dynamic. It unfolds evolutionally from the second dimension to the third, from one of the first buildings in the area, the APG building. From a basis in this direct relationship, it seeks space in the area in a strategic location between the tracks. The installation nestles there and is a place to reflect on the city and the infrastructure of the future. It has a signal function to embrace and emphasize this dynamic of the city, instead of wanting to hide it as so often happens.
The work builds in a moment of peace to experience this consciously. Now the place seems desolate, but once the work is there, it will change instantly.

error: Content is protected!