Kunstlicht

Apr 9, 2011 | magazines

KUNSTLICHT
Volgens Plan
Visies op architectuur en stedenbouw
Vrije Universiteit – Faculteit der Letteren Amsterdam
Netherlands
redactie Saskia Hulskes, Pieter Winters
No 1/2, jaargang 32, 2011
ISBN: 978-90-73588-52-3

‘Stedelijke groei’
kunstenaarsbijdrage + covers

error: Content is protected!